MDC WEL Methode

Wij zijn een Medisch Centrum waarin multi disciplinair word gewerkt. Osteopathie, fysiotherapie, voedings advies, mentale coaching, revalidatie en sport en bewegen is bij ons de fundering. Vanuit deze disciplines wordt iedere klacht gescreend en geëvalueerd. Dit houdt in dat de onderzoeksgegevens na jou eerste consult, met toestemming in ons team worden besproken.

Wij streven naar 100% eerlijkheid in het behandeltraject en zullen het behandelplan uitzoeken wat het beste bij jou past. Hierdoor bestaat de kans, wanneer jij je aanmeldt bij MDC WEL dat uit de screening blijkt dat er meerdere oorzaken zijn die jouw klacht in stand houden. Mogelijk is er sprake van een verkeerd voedingspatroon, beweegpatroon en/of gebrek aan mentale gezondheid. Onze taak is om jou hiervan bewust te maken om vervolgens de nodige kennis bij te spijkeren over deze onderliggende problemen. De verrijking aan kennis biedt jou handvaten om naast onze behandelingen ook zelf aan de slag te gaan met de klacht.

Het is ons streven dat de MDC WEL methode jou onafhankelijk maakt van de gezondheidszorg. Hiermee bedoelen wij dat er uiteindelijk preventief onderhoud gepleegd kan worden. Wij zullen er als partner altijd voor jou zijn om de gezondheid te monitoren.

Op het moment neemt de werkdruk in medische instellingen alleen maar toe. Ons doel is om samen te werken met deze medisch instellingen zoals een ziekenhuis om ondersteuning te bieden. Hiermee bedoelen wij dat er mogelijkheden zijn om patiënten op te vangen en zorgtrajecten op elkaar af te stemmen met de behandelend specialist. Wij hebben gemerkt dat de communicatie tussen medici een cruciale factor is om zorg op maat te leveren. Binnen MDC WEL hanteren wij een soortgelijke interdisciplinaire samenwerking op kleinere schaal, wat maakt dat wij geruime tijd per patiënt kunnen nemen om een diagnose te stellen. Deze diagnose wordt nogmaals in ons overleg (met jouw toestemming) met alle specialisten binnen MDC WEL besproken om een passend traject op te stellen. Wij nemen bijvoorbeeld voor iedere intake minimaal 60 minuten de tijd. Ook behandelingen kunnen langer duren dan u normaal gewent bent. Ons behandelend specialist bepaald de tijd die hij/zij acht nodig te hebben. 

Visie

De visie van MDC WEL is voortgekomen uit praktische ervaring en opgedane kennis van een groep specialisten. Bij het evalueren van een grote groep personen met lichamelijke klachten die in het verleden behandeld zijn hebben wij belangrijke zaken geconstateerd.

Laten we beginnen met de oorzaak van een klacht. Bij iemand die valt en geblesseerd raakt is de oorzaak duidelijk. Maar de meerderheid komt de praktijk binnen met een klacht waar niet direct een oorzaak aan gekoppeld kan worden, dit moeten we middels onderzoek vaststellen.

Wat ons opvalt is dat iedere discipline in het team invloed heeft op dezelfde lichamelijke klachten.

Omdat wij trachten te behandelen op de oorzaak van de klacht middels fysiotherapie, osteopathie, voeding, revalidatie, sport en beweging en/of mentale coaching zijn er toch nog genoeg mensen die voor dezelfde of weer andere klachten behandeld moeten worden. Onze ervaring is dat het terugkomen van klachten of het in stand houden van klachten wordt veroorzaakt door het oude leefpatroon. Enkele voorbeelden zijn, dagelijkse belasting in het huishouden, op het werk, werkdruk, voedingspatroon, denkpartroon en/of jouw beweegpatroon.

De ervaring heeft ons geleerd hoe wij het resultaat van onze behandeling kunnen versterken. Dit heeft met name te maken op welke manier jij met je lichaam omgaat buiten onze behandeling om.

De kennis die wij delen maakt jou bewust van de ontstaanswijzen van de klacht. Hierdoor zal jij exact begrijpen hoe jou klacht is ontstaan en leer je zelf de klacht te herkennen.

Het herkennen van de klacht zorgt ervoor dat jij adequaat kunt handelen of ons op tijd benadert.

Zo kun je zelf preventief aan de slag gaan om de ernst van de klacht voor te zijn.

Doormiddel van deze methode is iemand instaat om zich zelf te “screenen” en zal de zelfredzaamheid op het gebied van mindset, voeding en/of fysieke klachten geoptimaliseerd worden. Op het moment dat er op de langere termijn weer lichte symptomen lijken te ontwikkelen adviseren wij direct contact op te nemen. Zo zorg je ervoor dat de klacht zich niet verder kan ontwikkelen. Dit zien wij als onderhoud en zijn wij hevige/ernstige klachten voor. Middels deze methode zien wij dat we het aantal behandelingen per jaar minimaliseren.

Ieder individu heeft zijn eigen manier van lichaamsbelasting tijdens het dagelijks leven of op het werk. Dit kan zijn, langdurig staan, zitten, tillen of omgang met mentale werkdruk.

Ook zien wij dat mensen zichzelf op de tweede plek zetten wat maakt dat ze minder rekening houden met hun eigen gezondheid. Herkenbare voorbeelden zijn:

  • Te korte pauzes of zelfs pauzes overslaan.
  • Te lang in dezelfde houding zitten / staan of te veel repeterende bewegingen.
  • Te weinig momenten voor je zelf om alle externe druk te compenseren
  • Te weinig aandacht voor de juiste voeding, wat eet je of hoe snel eet je het op
  • Te weinig lichaamsbeweging

Dit noemen wij een leefstijl. Bij iedere leefstijl hoort een patroon:

  • Voedingspatroon:welke voedingsstoffen heeft jouw lichaam dagelijks nodig om jouw dagelijkse doelen te bereiken of jouw lichamelijke belasting vol te houden
  • Beweegpatroon:zijn alle structuren in jou lichaam flexibel, stabiel en sterk genoeg om de dagelijkse belastingen op te vangen
  • Denkpatroon:is jouw mentale veerkracht sterk genoeg om alle externe prikkels zonder (bewuste/onbewuste) stress te verwerken

Een belangrijke taak voor ons is om jullie hiervan bewust te maken dat een groot deel van de  klachten juist ontstaan uit de betreffende leefstijl. De MDC WEL methode bied ondersteuning op elk aspect bij iedere leefstijl.

Bij ons staat de gezondheid centraal en niet de therapeut of de therapie, Aan de hand van ons advies stemmen wij samen met jou het behandeltraject samen.

Ben jij benieuwd naar onze werkwijze, of heb je vragen?